dimarts, 15 de febrer de 2011

CONSIDERACIONS SOBRE LA LLEI DE L'OCCITÀ

Tot el procés d’elaboració, debat i aprovació de la llei amb el títol canviat, que de dir-se aranès ha passat a dir-se occità, ha posat en evidència que hi ha dues posicions totalment enfrontades.

Per part del  Síndic  d’Aran, independentment del nom, la llei ha de beneficiar en exclusiva Aran. La llengua aranesa és l’únic dialecte oficial a Catalunya i a l’Aran. Per tant com a conseqüència lògica d’aquest raonament, que ell diu prioritat, deguda a la precarietat, no s’ensenyarà a Aran ni a Catalunya cap altre dialecte occità que no sigui l’aranès.

Per tant la Generalitat unicament ensenyarà i subvencionarà l’aranès a Catalunya i per descomptat també a l’Aran. Pel que fa a la projecció exterior també es farà en aranès, la qual cosa ja està fent amb subvencions de la Generalitat.

Qualsevol projecció exterior de Catalunya haurà de ser gestionada per Aran que en rebrà la subvenció però potser s’avindria a una gestió compartida.

Per part catalana, la llei parla de l’occità a Catalunya i de l’aranès a l’Aran. Per tant segons això a Catalunya s’ha de subvencionar unicament l’occità (estándar/llenguadocià).

Si s’ensenya l’aranès a Catalunya no serà subvencionable, únicament a Aran.

Pel que fa la projecció exterior, la Generalitat unicament utilitzarà l’occità i només l’aranès per a la comunicació oficial amb la Vall d’Aran. La Generalitat subvencionarà la projecció feta en occità (estandard) des de Catalunya. Però des de l’Aran, la projecció si es fa en aranès, per qualsevol mitjà, no serà subvencionada. Només en el cas de fer-se en occità (estandard) des de l’Aran, seria subvencionable.

La projecció des de Catalunya cap Occitània serà matèria reservada a la Generalitat, que farà els plans de desplegament i la seva execució. L’Aran d’aquestes actuacions des de Catalunya en tindrà informació qualificada i preferent, la seva veu serà escoltada. De la mateixa manera la Generalitat verificarà que la projecció exterior de l’Aran s’adapti sense contradiccions a la projecció catalana vers Occitània.

Són principis que caldrà desenvolupar amb més detalls.

[S’ha de recomanar a la Vall d’Aran que surti dels seu aillament i el mitjà més eficaç és ensenyar l’estandard, sense menystenir l’aranès].

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada